Nullstill
Filter
Ferdig

-

Oslo 6 hours 1 500 kr
02 Apr
REST API is very useful. [+]
REST API is a easy way of sharing information between sites. [-]
Read more
Virtual classroom 75 hours 13 500 kr
11 Jan
Kombikurs Logistikkoperatør og Yrkessjåfør DIGITALT [+]
Opplæringen er rettet mot voksne som ønsker å utdanne seg til Logistikkoperatør eller Yrkessjåfør. For deg med minimum 5 års praksis. Tilrettelagt for begge fag. Grunnleggende logistikk  Lager/Terminal  Transport/Distribusjon, lover og regler  Innkjøp  Produksjon  HMS Service/Kundebehandling  Kvalitetssikring  Informasjonsbehandling   Du finner mer i læreplanen for faget i http://data.udir.no/kl06/LOG3-01.pdf [-]
Read more
Tønsberg 75 hours 9 900 kr
03 Jan
Do you want to apply for permanent recidency in Norway? Then you might need 75 hours of social studies. [+]
Social studies for adult immigrants   Do you want to apply for permanent recidency in Norway? Then you might need 75 hours of social studies. At Skagen kompetanse AS you can take those hours from January 2023 to April 2023. The course will be in English at our location in Munkegaten 3, Tønsberg. It will go twice a week, at Tuesdays and Thursdays from 09.00 to 11.30. The first day will be Tuesday the 4.th of January 2023. It will be brake at week 8 and 14. The course will help you prepare to take the test in social studies or Norwegian citizenship test in spring 2023.   The course consist of three modules.   Module 1: Norway before and now  Facts about Norway  Norwegian history, geography   Human rights and democracy  Sustainability and environment    Module 2: Family, health and daily life  Immigrants in Norway  Family  Spare time  Health   Personal economy  Human rights    Module 3: Education, skills and the labour market  School and education   Working life  Critical thinking and digital judgement   [-]
Read more
Bergen 1 day 4 900 kr
15 Dec
Kurs i GISLINE arealplan er nå tilgjengelig som webkurs. Lær rutiner og metoder for kontroll og forvaltning av digitale arealplaner [+]
Lær rutiner og metoder for kontroll og forvaltning av digitale arealplaner Kurset gjør deltakerne i stand til å kontrollere og å rette vanlige feilsituasjoner i arealplaner som de mottar på SOSI-fil. De lærer også å klippe inn nye planer i kommunedekkende planbaser. Ta med en plan og få den kontrollert i løpet av kurset! I dette kurset ser vi på en hensiktsmessig arbeidsløype for mottak og kontroll av arealplaner. Vi oppfordrer deltakerne til å sende inn en plan de ønsker å kontrollere, slik at læring blir utført på relevante feilsituasjoner. Stikkord fra kursinnholdet: Kort om regelverket i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon Aktuell funksjonalitet i GISLINE – Arealplan Topologi- og flatesjekk Datakontroll Endre egenskaper Baseoperasjoner Klippe inn plan med «Slett område» Øvinger: Bruke arbeidsløype for mottak og kontroll på aktuelle planer som deltakerne har sendt inn Bruke datakontroll i GISLINE og SOSI-kontroll Rydde vanlige feilsituasjoner i planer med GISLINE Arealplan Klippe inn plan i kommunedekkende planbase  Kursoppsett: Kurset deles opp i blokker med 2 timers videokonferanse Hjemmelekser – utvalgte øvelser Kursmateriell og -data tilsendes på forhånd   Kurset holdes også som Teams-kurs - påmelding finnes her.   [-]
Read more
Bergen 2 days 9 500 kr
13 Dec
Lag digitale reguleringsplaner, og forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart. [+]
Lag digitale reguleringsplaner, og forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart. Kurset gjør deltakerne i stand til å utarbeide digitale reguleringsplaner med tegnforklaring. Det gir et godt grunnlag for å forstå reglene som gjelder for utforming av arealplankart og setter deltakerne i stand til å arbeide med arealplaner i GISLINE Arealplan. Kravene til utforming av arealplan i lov, kartforskrift og nasjonal produktspesifikasjon: Digital plan – SOSI for plan Plankart med tegnforklaring Arealplanfunksjoner Datakontroll   Kurset holdes også som Teams-kurs - påmelding finnes her. [-]
Read more
Lillehammer 1 day 4 900 kr
08 Dec
Kurset skal gi nødvendig kunnskap til personer som skal arbeide med renovasjon og som ikke har brukt denne modulen før, eller personer som føler seg usikre på modulen. [+]
Innhold på kurset: - Fokus på kvaltiet - Brukergrensesnittet - Oppslagstabeller  - Tilgang - profil og gruppeoppsett    Funksjonalitet:  - Gjennomgang av de ulike fanene i KOMTEK Renovasjon  - Søk, filtrering osv  - Eksport av søkeresultat til andre formater  - Rapporter  - Kalenderforvaltning  - Utstyr  - Bestillinger/ Arbeidslister - Meldinger - SMS  - Matrikkelsynk    Kurset holdes også som Teams-kurs - påmelding finnes her. [-]
Read more
Virtual or in-person Bergen 2 days 9 500 kr
06 Dec
Innføring i generelle GISLINE-funksjoner tilpasset VA-brukere, registrering, redigering m.m. [+]
Dette kurset har bl.a. fokus på at du skal bli kjent med grunnleggende funksjoner i GISLINE. I tillegg vil du få en grundig innføring i hvordan du registrerer og redigerer data i GISLINE VA. Etter endt kurs skal du kunne registrere nye koplingsobjekter, ledninger, samt ha kontroll på vedlikehold/redigering av data. [-]
Read more
Sentrum 1 day 4 900 kr
01 Dec
Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å istandsette og vedlikeholde på en god måte. [+]
I samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening og Fabrica kulturminnetjenester AS.   Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å istandsette og vedlikeholde på en god måte. Både brukerønsker, myndighetskrav og vernebestemmelser må tilfredsstilles. Vi vil gi en innføring i begreper, lover og regler, og hvordan man sikrer en forvaltning som ivaretar de kulturhistoriske verdiene. Som praktisk eksempel gjør vi en befaring i Sentralen – Sparebankstiftelsens flotte ombygging av gamle banklokaler og nyter lunsj på legendarisk Cafe Engebret.   Dette lærer du på kurset: Innføring i begreper, regler og verdier Sikre istandsetting og vedlikehold som ivaretar de kulturhistoriske verdiene Vi går gjennom kritiske fagområder som klimaskall, brannsikring, ventilasjon, universell utforming, ENØK, m.fl.Digital befaring av utviklings- og rehabiliteringsprosjekt i Kvadraturen Introduksjon til kulturminnevernets arbeidsmåte og tolkingen av vedtatte vernebestemmelser. Praktiske eksempler som viser muligheter og fallgruver Innføring i konsekvenser av fredning og annet formelt vern   Målet med kurset er å gi bygningsforvaltere et godt grunnlag for å istandsette og vedlikeholde historisk eiendom på en måte som kombinerer videre bruk med ivaretakelse av kulturminneverdiene og godt samarbeid med antikvariske myndigheter.     Forelesere: Morten StigeKunsthistoriker/siviløkonom, Fabrica Kulturminnetjeneste AS Morten Stige er kunsthistoriker og siviløkonom og har lang erfaring fra kulturminneforvaltningen både hos Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Han har arbeidet med utvikling og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og kjenner lovverk, prosesser og praksis.   Marte M. SæthreAntikvar, Byantikvaren i Oslo Marte M. Sæther er utdannet arkitekt, og har jobbet både i det private og i det offentlige med bevaring og utvikling av eldre bygg og anlegg.   [-]
Read more
Bergen 2 days 4 225 kr
28 Nov
Dokumentert teoretisk opplæring for stillasmontører opp til 9 meter. [+]
Dokumentert opplæring for montører  «Forskrift om arbeid i høyden», §17-3 setter krav til opplæring ved montering, demontering og kontroll av stillas opp til 9 meter. Kursinnhold: Faremomenter, og derigjennom sikkerheten ved montering, demontering og endringer Forståelse av planer og monteringsveiledninger for det aktuelle stillaset Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander Kontroll av stillaset og vurdering av stillasmateriellets tilstand for utsortering/kassering Sikkerhetstiltak i forbindelse med risiko som kan virke negativt for sikkerhet for stillaset Målsetting: Økt kunnskap og innsikt i sikkert arbeid med og på stillas Belyse faremomenter og offentlige bestemmelser for de forskjellige stillaskonstruksjonene Legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass Kurset avholdes med et minimum på 10 deltakere. I tillegg til den teoretiske opplæringen, må man dokumentere praktisk opplæring. Denne kan utføres i egen bedrift av kvalifisert person (som har tilsvarende kompetanse) Når vi har mottatt dokumentasjon på at praktisk opplæring er gjennomført, får du utstedt et kursbevisDet er nødvendig for alle stillasmontører som skal sette opp et stillas på over 2 meter å gjennomføre et fallsikringskurs. Vi viser til vår kursplan for mer informasjon om dette. Retningslinjer smittevern ifbm Covid-19: Ramirentskolen oppdaterer seg kontinuerlig og forholder seg til enhver tids til gjeldene krav fra helsemyndighetene. [-]
Read more
Gol 5 hours 25 000 kr
28 Nov
Oppdatert kurs i samsvar med ny fagplan Modul P-3.8 hos Petroleumstilsynet. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   KranTeknisk Forening har oppdatert kurset i samsvar med ny fagplan Modul P-3.8 hos Petroleumstilsynet. Dette er en videreutvikling av den tidligere «Opplæringsplan for kontroll av SDLA (spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring) D7» som ble utarbeidet av KTF. Kurset er bygget opp for å tilfredsstille de roller som er involvert i sakkyndig kontroll, samt i det tekniske ved gjennomføring av løfteoperasjoner i brønn og boring i samsvar med R003.   Hensikten med kurset er å gi en teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe D7 Spesialkonstruert Løfteredskap i Brønn og Boring. Fra rapporten RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET (RNNP) som Petroleumstilsynet gav ut våren 2020 har vi sakset følgende om noen av de funn som: Det er i 2020 en betydelig økning fra 2019 i hendelser knyttet til Løfting i boremodul (både absolutt og normalisert). Antallet innrapporterte hendelser for flyttbare innretninger (både absolutt og normalisert) viser en tydelig stigende trend. Økningen skyldes flere hendelser både i tilknytning til Løfting med offshorekran, Løfting i boremoduler og Andre løfteaktiviteter. Om en bryter ned på type løfteaktivitet ser en spesielt en økning fra 2018 i hendelser relatert til Løfting i boremodul, og det er en signifikant økning både i absolutt og normalisert antall hendelser, og antallet hendelser er i 2020 det høyeste noen gang i rapporteringsperioden. Dette viser at næringen igjen vil ha behov for å bli oppdatert på regelverk og kontrollprosedyrer for løfteutstyr i brønn og boring.   Foreleser: Audun VabøDicipline Manager, Oceaneering Audun har arbeidet med kran og løft i over 30 år. Han er ofte brukt som foreleser innen fagområdet.   Teknisk arrangør: Quality Norway AS. [-]
Read more
Skjetten 2 days 4 900 kr
16 Nov
Vi bruker et reelt case for å vise hvordan man gjennomfører alternativanalyser av hva man faktisk har behov for. [+]
I samarbeid med LCC-forum og Norges bygg- og eiendomsforeing som også er faglig ansvarlige.   Vi bruker et reelt case for å vise hvordan man gjennomfører alternativanalyser av hva man faktisk har behov for. Vi ser på hva som er mulig å gjennomføre gitt begrensninger og muligheter i tomten med tilhørende regulering. Så gjennomfører vi beregninger av LCC-kostnader i alternativenes levetid. Kurset kombinerer forelesninger med praktiske oppgaver som diskuteres og løses i gruppearbeid.   Forelesere: Hilde Warp Seniorrådgiver investering og analyse, Oslobygg KF Hilde Warp jobber som seniorrådgiver investering og analyse i avdeling Porteføljeutvikling i Oslobygg. Hun er utdannet siviløkonom og har arbeidet i rådgiverbransjen med tidligfase, prosjektledelse og eiendomsstrategi i 17 år før hun begynte i Undervisningsbygg/ Oslobygg. Fokus på løsninger over byggenes livssyklus fremfor kortsiktige investeringsbeslutninger har vært viktig i alle ledd av dette arbeidet. Hun har også sittet i styret i LCC-forum i syv år (2013-2020) der hun var styreleder i to år (2018-2020). /static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.pngDidrik Fladberg Seniorrådgiver, Didrik Fladberg Consulting Didrik er utdannet siviløkonom med tilleggsutdannelse i finans. Han arbeider i dag som frittstående konsulent, og har ledererfaring fra investering, økonomi, strategi samt generell eiendoms- og forretningsutvikling. Han har erfaring de fleste faser i en eiendoms livsløp som kjøp, utvikling og prosjektering, forvalting, drift og vedlikehold samt salg av næringseiendom. Didrik var styreleder i LCC-forum i ca. 1,5 år, og foreleser ved NMBU. Forelesere: Hilde WarpSeniorrådgiver investering og analyse, Oslobygg KF Didrik FladbergSeniorrådgiver, Didrik Fladberg Consulting Martin ØhmanSeniorrådgiver, Statsbygg, avdeling økonomi og analyse Ole Kristian HeierEiendomsforvalter, HR Prosjekt AS     Eiendomsforvalter, HR Prosjekt AS   [-]
Read more
Hol 5 days 19 000 kr
14 Nov
13 Feb
06 Mar
Dette er en grunnleggende innføring i de 9 ventil-grupperinger som blir brukt i prosessindustrien og følger NOG's læreplan for ventilteknikk kurs. Avsluttes med eksamen. [+]
KRM (Kompetansesenteret for Roterende Maskineri) er Norges største leverandør av tekniske kurs innen roterende maskineri og hydraulisk utstyr siden 1991 og vi har alle de store industribedrifter innen produksjon, næringsmiddel, verksted, kraftverk, offshore mm som våre kunder.Ved arbeid på hydrokarbonførende system krever oljeselskapene kompetanse hos personell som skal drifte, vedlikeholde og blant annet sette trygge barrierer i et trykksatt anlegg. Ventilkurset er rettet mot drift- og vedlikeholds personell, ingeniører, mekanikere, prosjekt- og ledende personell med ansvar for valg, salg, behandling, vedlikehold og drift av ventiler for olje industrien.Dette kurset en grunnleggende kompetanse basert på aktuelle ventiltyper og aktuatorer som er installert og nyttet i prosessanlegg både on- og offshore. KURSPROGRAM Grunnleggende teori Statiske trykkrefter Strømning Dynamiske trykkrefter Tetningsflater Medium Gjengede forbindelser Generelle prinsipper Ventildesign Tetningsmekanismer Dokumentasjon Ventilbetjening Håndratt/hendel Aktuator Gir Ventiltyper Sluseventiler Seteventiler Pluggventiler Kuleventiler Spjeldventiler Kontrollventiler Sikkerhetsventiler Tilbakeslagsventiler Vedlikehold Forebyggende vedlikehold Lekkasjetesting Smøring HMS, førstehjelp Demo og praktiske oppgaver.   [-]
Read more
Stavanger 2 days 7 900 kr
08 Nov
– ankerhåndtering og forflytning av innretninger. [+]
I denne konferansen vil vi i samarbeid med KranTeknisk Forening sette fokus på hvordan sikkerhet og effektivitet ved ankerhåndtering og forflytning av innretninger kan bedres.   Konferansen vil vi gi deg påfyll av det siste innen ankerhåndtering, nye tanker, inspirasjon og ulike verktøy for at du skal kunne manøvrere deg gjennom en tid der alt er i konstant endring. Vi ønsker å presentere pågående arbeid og fremtidstanker. Ved å samle bransjen og utveksle nye ideer, ønsker vi å bidra til og skape en sikrere arbeidsplass med nye og innovative løsninger for de som er involvert i operasjonene. Vi ønsker deg velkommen til faglig påfyll, gode diskusjoner og sosialt samvær!Er du usikker på verdien av vedlikeholdet som gjøres i din bedrift? Snakker vedlikeholdssjefen og økonomisjefen i det hele tatt samme språk? Dette er noen av temaene vi belyser på denne digitale mini-konferansen som henvender seg til et bredt publikum og som gir deg spennende innslag fra kunnskapsrike forelesere.   [-]
Read more
Virtual or in-person Sentrum 6 hours 2 190 kr
08 Nov
Dette er et hybridkurs – velg å følge kurset fysisk fra kurslokalet eller via nett (avhuking i påmeldingsskjema). [+]
Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD- Developmental Language Disorder) hos barn og unge, tidligere omtalt som spesifikke språkvansker, kjennetegnes ofte av vedvarende vansker innenfor ulike språkområder. Vanskene kan knyttes til problemer med språkforståelse og å bygge opp et hensiktsmessig ordforråd. Vanskene kan også vise seg som problemer med å tilegne seg grammatikken og språklydene, lese- og skrivevansker, samt problemer med å bruke språket i sosiale situasjoner. Noen ganger kan språkvanskene føre til store utfordringer både med utdanning og senere yrkesliv. De aller fleste barn og unge med denne type språkforstyrrelser har forsinket språkutvikling i barnehagealder og kan dermed oppdages tidlig. Så mange som 5-7% av alle barn/unge har utviklingsmessige språkforstyrrelser. Det betyr at man kan finne 1-2 elever i hver klasse. Vi vet ikke helt hva utviklingsmessige språkforstyrrelser skyldes, men arv er en kjent komponent. Det er nær sammenheng mellom språk og lesing, og mange barn/unge med utviklingsmessige språkforstyrrelser får ofte vansker med lesingen, enten i form av å knekke lesekoden eller med å forstå hva de leser, eller begge deler. Språkforstyrrelsen kan assosieres med oppmerksomhetsvansker eller atferdsvansker. Hvordan kan vi identifisere utviklingsmessige språkforstyrrelser i de første skoleårene? Hvordan kan vi hjelpe elever som har denne type språkforstyrrelser i skolen?   Kursinnhold del 1, 08. november Hvordan identifisere kjente språklige utviklingstrekk hos elever i skolen? Hva kan være tegn på vedvarende språkvansker? Hvem skal vi kontakte for hjelp til tilrettelegging i hverdagen – og når skal vi melde fra? Hvordan kan vi samarbeide med foreldre og foresatte? Hvilke tiltak synes å ha effekt?   Kursinnhold del 2, 29. november I denne kursdelen jobber vi med konkrete case, og det er ønskelig at kursdeltakerne presenterer konkrete case for diskusjon. Kursholder vil gi råd om hva vanskene kan dreie seg om, samt gi forslag til tilrettelegging av tiltak.   Kursholder Unni Espenakk er utdannet logoped med embetseksamen i spesialpedagogikk og studier i anvendt lingvistikk. Hun har jobbet i mange år i Statped, hovedsaklig med språkvansker hos barn og unge. Unni har lang erfaring som kursholder, og har ledet flere store prosjekter i kommuner og fylker, samt vært sentral i å arrangere internasjonale konferanser om språk og lesing. I tillegg er hun medforfatter av TRAS og Språkveilederen. [-]
Read more
Oslo 5 days 25 900 kr
07 Nov
07 Nov
ISO/IEC 27701 Lead Implementer [+]
ISO/IEC 27701 Lead Implementer [-]
Read more