Courses: Dataanalyse og visualisering


Virtual classroom3 DaysCoursesNorwegianKurs i dataanalyse og visualisering.

Kurset lærer deg hvordan du bruker dataanalyse og visualisering til faktabasert problemløsning.

Vi starter med å definere et målbart mål, måler hvor vi er i dag, analyserer årsaker til at vi ikke er der vi ønsker, løser rotårsaker for å nå målet og sikrer varige resultat. Så enkelt!

Dataanalyse_og_visualisering.jpg

Kurset følger DMAIC prosjektmetode:

 • Define: forstå problem, gjøre det målbart og sette mål 
 • Measure: innhente data om nåsituasjonen
 • Analyze: forstå mulige årsaker og bevise de viktigste
 • Improve: optimalisere innstillinger med forsøksdesign
 • Control: overvåke viktige variabler for varige resultat

DMAIC.jpg

 

Læringsmål

Du lærer å bruke dataanalyse og visualisering til å besvare følgende spørsmål: 

 • Hva skal forbedres (definere måling) og hva er målet (spesifikt)?
 • Hva er nåsituasjonen (dataanalyse og visualisering)?
 • Hvordan innhenter vi data (populasjon, prøveuttak, konfidens)?
 • Hvordan tolker vi data (sentrering og variasjon)?
 • Hvordan visualiserer vi nåsituasjonen (Histogram, Run chart & Control chart)?
 • Hvordan vet vi at målingene er gode nok (bestemme egenskaper ved målemetoden)?
 • Hvordan velger vi riktig strategi for å forbedre oss (SPC og kapabilitet)?
 • Hvordan kan vi forstå og redusere variasjon (Control Chart med sub grupper)?
 • Hvordan kan vi bevise årsakssammenhenger (Pareto, Box plot, Scatter plot, korrelasjon og hypotesetesting)?
 • Hvordan bestemmer vi optimale innstillinger med færrest mulig forsøk (DOE)?
 • Hvordan sikrerer vi varige resultat ved å reagere tidlig på tendens til avvik (Control Chart)?

 

Kursinnhold 

Kurset lærer deg å bruke dataanalyse og visualisering til faktabasert problemløsning med DMAIC metoden (Define, Measure, Analyze, Improve & Control): 

Define

 • Problembeskrivelse
 • Måltall / KPI’er
 • «Operational definition»
 • Spesifikke mål

Measure

 • Måle nåsituasjonen
  • Historiske data
  • Nåtidsstudie
 • Populasjon & prøve
 • Prøvetakingsteknikker
  • Randomisert
  • Systematisk
  • Praktisk
 • Prøveantall & konfidens
 • Kvalitative & kvantitative data
  • Nominell & ordinal
  • Kontinuerlig & diskret
 • Dataanalyse
  • Senter (snitt, median, mode)
  • Variasjon (standard avvik, range, varians)
 • Fordeling av data
  • Normalfordeling og sannsynlighet
  • Skjev fordeling
 • Visualisering av nåsituasjonen
  • Histogram
  • Run Chart
  • SPC (Contol Chart)

Analyze

 • SPC (Control Chart)
  • Prosessvariabel kartlegging
  • Normal og spesiell variasjon
  • Stabilitet & kapabilitet
  • Forbedre kapabilitet
 • Fiskebein og 5 x Hvorfor
 • Variasjonsanalyse med Control Charts
  • Variasjon innad og mellom sub grupper
  • Forstå og tallfeste kilder til variasjon
 • Målesystemanalyse (MSA)
  • Presisjon og nøyaktighet
  • Repeterbarhet og reproduserbarhet
  • Følsomhet og kapabilitet
 • Bevise årsaker
  • Observasjon
  • Skru av / på
  • Visualisere med grafer
  • Hypotesetesting og p-verdi
 • Visualisere data / grafiske analyser
  • Pareto diagram
  • Box plot
  • Scatter plot
 • Korrelasjon & regresjon

Improve

 • DOE (Design of Experiements)
  • Bestemme mål og velge faktorer
  • Planlegge forsøk (Fractional & full factorial)
  • Gjennomføre forsøk
  • Analysere og iverksette tiltak

Control

 • Måle og følge opp med Control Chart

 

Kursholder

Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder (eneste i Norge per august 2019):

"This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC." 

Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 19 års erfaring innen produksjon og miljøteknologi. Hennes Lean Six Sigma opplæring startet i 2002, hos et amerikansk firma, hvor hun ble Black Belt sertifisert i 2004. I 2017 ble hun også Black Belt sertifisert gjennom IASSC.

Sissel har svært god erfaring med å bruke Lean Six Sigma til forbedringer, og fokuserer på å skape målbare resultater. Kursene bruker praktiske, gjenkjennelige eksempler, og formidler Lean Six Sigma på en enkel, forståelig måte.  

 

Tilbakemeldinger til kursholder

"Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde"

Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen

"Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit"

Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen

"10/10 flink til å nå alle"

Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen

"Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)"

Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen

"Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig"

Kursdeltager fra EWOS

"Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget"

Kursdeltager fra EWOS

"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater"

Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea

 

 Directions


Kurset gjennomføres i digitalt eller fysisk klasserom.

Åpne kurs arrangeres i møtelokaler Lean Tech disponerer på SNØ, Lørenskog (Snøfonna 5). Det er gode parkeringsmuligheter, og kort vei til Lørenskog togstasjon. 

Lean Tech har avtale med Thon hotels, og kan sette opp kurs andre steder ved behov (send forespørsel til sissel@leantech.noPrerequisites


Ingen. Dersom du kjenner til prosjektmetodikken / problemløsningsmetoden DMAIC er det en fordel.Duration


3 dagerCredits


IngenSubmission


IngenTarget audience


For deg som vil lære å bruke dataanalyse og visualisering til faktabasert problemløsning.

Sjekk om du er registrert fra før

Før vi går videre ønsker vi å ta en rask sjekk for å se om du allerede er registrert i systemet. Hvis du ikke finnes fra før vil alt du taster inn føres videre til skjemaet.
{{ ctrl.registration_message }}
Det kan se ut til at du allerede har en konto. Har du glemt passordet trykk her for å sette et nytt passord.

Booking
Dataanalyse og visualisering
Start here
The form uses SSL encryption
Takes a minute to complete
Quick response

Promotion!
Fields marked with * are mandatory
Customer type*
Preferred currency *
Date and location *
Participants
How many? (Gift card)
Enter promo code (Gift card)
The promo code is correct and discount applied.
No promotion found. Sure you got the promo code right?
Promo code is correct but the promotion does not give better price than current campaign.
{{ctrl.campaign_message_text}}
Participant {{$index+1}}
{{item.tooltip}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ error }}
Format: {{ctrl.form.field[section.title][outerIndex][item.id]['format']['format'] }}
{{key}} = {{value}} .
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.tooltip}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ctrl.line_item_errors[section.title+'-'+outerIndex+'-'+item.id]}}
{{item.tooltip}}
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.title}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
Choose skills you already have from the list below
{{ctrl.total_discount | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.total_voucher_discounts | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ reserved.title }}
{{ctrl.total_amount_after_discounts_and_vouchers | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
VAT {{ctrl.total_vat | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
Payment Information
{{ invoice_field.title }}*
Number: 1+2 *
Please correct the following and try again
{{ ctrl.errors_msg }}
Submitting ...
Wait until the file upload is complete


Powered by