Courses: Lean Six Sigma Green Belt kurs


Classroom4 DaysCoursesNorwegianLean Six Sigma Green Belt kurs.

Grønt belte kurset lærer deg å lede vellykkede forbedringsprosjekter ved å bruke Six Sigmas DMAIC metode.

Kurset går over 4 dager hvor du lærer å bruke DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve & Control) prosjektmetode via praktiske øvelser. 

greenbelt_leansixsigma.jpg

Målgruppe:

Kurset er for deg som:

 • Ønsker å forbedre den operative ytelsen.
 • Har behov for å gjennomføre målrettede forbedringsprosjekter.
 • Prosjektledere for forbedringsprosjekter.
 • Prosjektdeltakere i forbedringsprosjekter.
 • Personer som jobber med forbedringsarbeid, kvalitet, miljø og bærekraft.

 

Læringsmål

Du lærer å gjennomføre vellykkede forbedringsprosjekt:

 • Identifisere muligheter og velge riktig prosjekt.
 • Definere og forstå problemet som skal løses.
 • Forstå nåsituasjon gjennom måling og prosesskartlegging.
 • Analysere prosessen og bevise rotårsaker.
 • Forbedre prosessen ved å få frem mulige løsninger, evaluere dem, innføre de beste, og verifisere at de fungerer.
 • Oppnå varige resultat med god kontroll på ny prosess.

 

Viktige tema:

Kurset lærer deg metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter med DMAIC.

 • Roller og ansvar i forbedringsprosjekter
 • Hvordan definere og avgrense forbedringsprosjekter?
 • Hvordan lage en god problembeskrivelse og sette riktig fokus?
 • Hvordan gjøre problemet målbart og sette målbare mål?
 • Hvordan beskrive prosjektgevinstene?
 • Hvordan sikre best mulig kommunikasjon med prosjektets interessenter?
 • Hvordan visualisere årsakssammenhenger?
 • Hvordan benytte data og prosesskart til å forstå årsakssammenhenger?
 • Hvordan analysere risiko?
 • Hvordan prioritere og velge løsninger på kort og lang sikt?
 • Hvordan sikre varig forbedring?
 • Hvordan gjenbruke prosjektresultater?

 

Verktøy som gjennomgås:

 • DMAIC, A3 & 8D problemløsing
 • Roadmap
 • Storyboard
 • Project charter
 • Problembeskrivelse
 • Business case
 • Fremdriftsplan
 • Tankekart
 • Brainstorming / Brainwriting
 • SIPOC
 • CTQ-treet (Kartlegging av kundekrav)
 • Operational Definition
 • Kommunikasjonsplan
 • Kontekstdiagram
 • Representative data
 • Beskrivende statistikk (sentrering og variasjon)
 • Målesystem evaluering (MSE)
 • Fiskebeinsdiagram
 • 5xhvorfor
 • Prosessvariabel kartlegging
 • Verdistrømskartlegging
 • Spagetti diagram
 • Flytdiagram / prosesskart
 • Funksjonsflytdiagram / Swimlane
 • FMEA (Failure Modes and Effects Analysis)
 • Risikomatrise
 • Prioriteringsmatrise
 • PICK-matrisen
 • Multivoting
 • Bevise rotårsaker
 • Histogram
 • Run Chart
 • Control chart (SPC)
 • Kapabilitet / dugelighet
 • Paretodiagram
 • Box Plot
 • Scatter plot
 • Korrelasjon og regressjon
 • Arbeidsplassorganisering vha 5S
 • Visuell ledelse
 • Standardisering og Ettpunktsleksjoner (EPL'er)
 • Raske omstillinger ved hjelp av SMED
 • Arbeidscelle
 • En stk flyt
 • Takt og balanse
 • Fleksibel bemanning
 • Pull og Kanban
 • Feilsikring

Noen av metodene og verktøyene beskrives grundig, andre på introduksjonsnivå.

 

Kursholder:

Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder (eneste i Norge per juni 2024):

"This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC." 

Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 20 års erfaring innen produksjon og miljøteknologi. Hennes Lean Six Sigma opplæring startet i 2002, hos et amerikansk firma, hvor hun ble Black Belt sertifisert i 2004. I 2017 ble hun også Black Belt sertifisert gjennom IASSC.

Sissel har svært god erfaring med å bruke Lean Six Sigma til forbedringer, prosess- og produktuvikling. Hun fokuserer på å skape målbare resultater. Kursene bruker praktiske, gjenkjennelige eksempler, og formidler Lean Six Sigma på en enkel, forståelig måte.  

 

 

Tilbakemeldinger til kursholder

"Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde"

Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen

"Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit"

Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen

"10/10 flink til å nå alle"

Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen

"Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)"

Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen

"Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig"

Kursdeltager fra EWOS

"Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget"

Kursdeltager fra EWOS

"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater"

Daryl Powell, Sintef Manufacturing

  

Diplom og sertifisering:

Kursbevis: For å få kursbevis må du ha deltatt på minst 3 av 4 kursdager.

Sertifisering:For å bli sertifisert kreves det deltakelse i tråd med kravene til kursbevis (over) samt godkjent gjennomføring av et forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt. Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Lean Tech har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

 

Praktisk informasjon:

Kurset arrangeres på forespørsel fra bedrifter. Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen.

Etter at du har meldt deg på får du en bekreftelse på at du har fått plass, praktisk informasjon og invitasjon til kursdagene.

For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi at du gjennomfører et forbedringsprosjekt. Dette er et krav for å bli sertifisert.

Du mottar kopi av presentert materiale og maler som hjelper deg med den praktiske gjennomføringen av forbedringsprosjekt.Directions


Fysiske kurs arrangeres normalt på SNØ i Lørenskog, se aktuelt kurs for stedsbeskrivelse. 

Bedriftskurs kan settes opp på forespørsel og lokasjon bestemmes i samråd med kunden. Prerequisites


Ingen.Duration


4 dagerCredits


IngenSubmission


Dersom du ønsker sertifisering kreves gjennomføring og godkjenning av forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt.

Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Lean Tech har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.Target audience


For deg som vil lede vellykkede forbedringsprosjekt med en faktabasert metode.

Sjekk om du er registrert fra før

Før vi går videre ønsker vi å ta en rask sjekk for å se om du allerede er registrert i systemet. Hvis du ikke finnes fra før vil alt du taster inn føres videre til skjemaet.
{{ ctrl.registration_message }}
Det kan se ut til at du allerede har en konto. Har du glemt passordet trykk her for å sette et nytt passord.

Booking
Lean Six Sigma Green Belt kurs
Start here
The form uses SSL encryption
Takes a minute to complete
Quick response

Promotion!
Fields marked with * are mandatory
Customer type*
Preferred currency *
Date and location *
Participants
How many? (Gift card)
Enter promo code (Gift card)
The promo code is correct and discount applied.
No promotion found. Sure you got the promo code right?
Promo code is correct but the promotion does not give better price than current campaign.
{{ctrl.campaign_message_text}}
Participant {{$index+1}}
{{item.tooltip}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ error }}
Format: {{ctrl.form.field[section.title][outerIndex][item.id]['format']['format'] }}
{{key}} = {{value}} .
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.tooltip}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ctrl.line_item_errors[section.title+'-'+outerIndex+'-'+item.id]}}
{{item.tooltip}}
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.title}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
Choose skills you already have from the list below
{{ctrl.total_discount | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.total_voucher_discounts | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ reserved.title }}
{{ctrl.total_amount_after_discounts_and_vouchers | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
VAT {{ctrl.total_vat | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
Payment Information
{{ invoice_field.title }}*
Number: 1+2 *
Please correct the following and try again
{{ ctrl.errors_msg }}
Submitting ...
Wait until the file upload is complete


Powered by