Courses: Lean Six Sigma Black Belt kurs


Classroom8 DaysFull-timeCoursesEnglishLean Six Sigma Black Belt kurs. 

Dette kurset er for deg som vil være en pådriver og veileder i forbedringsarbeid for å skape fremragende resultater.

Du lærer hva som skal til for å forbedre organisasjonens ytelse, hvordan du analyserer og visualiserer data. 

Kurset er 8 dager og gjennomføres som virtuelt klasserom av Lean Techs partner Aksena.

blackbelt_leansixsigma.jpg

Målgruppe:

  • Ledere med ansvar for intern forretningsutvikling (Operational Excellence-program eller strategiske forbedringsprogram).
  • Ledere med ansvar for strategi og forretningsutvikling.
  • Ledere med ansvar for operasjonen (operations).
  • Ledere med ansvar for å utvikle og implementere strategien for miljø og bærekraft.
  • Ledere med ansvar for å utvikle og implementere den digitale strategien.
  • Ledere med ansvar for kvalitetssystemet, revisjoner og interne standarder. 
  • Ledere med ansvar for kundereisen.
  • Forbedringsledere og forbedringsseksperter. 
  • Lean Six Sigma Black Belts, Lean-managere, Lean-navigatører og Lean-koordinatorer.

 

Kursinnhold:

Kurset er delt inn i 2 moduler. En modul er 4 etterfølgende dager med undervisning.

 

Kurstemaer:

  1. Hvordan designe en helhetlig planlegging og gjennomføringsstruktur for å møte ambisjonen om en smidig (agile) organisasjon.
  2. Hvordan designe prosessen for strategiimplementering.
  3. Hvordan Balanced Scorecard (BSC) og taktiske planer sammen kan brukes til konkretisering, involvering, avstemming og kommunikasjon i prosessen for strategiimplementering.
  4. Hvordan Business Process Management (BPM) kan benyttes for kontroll med og videreutvikling av virksomhetens forretningsprosesser.
  5. Hvordan verdistrømsledelse (VSM) kan benyttes for identifisere strategiske forbedringsbehov.
  6. Hvordan etablere og videreutvikle et program for intern forretningsutvikling (basert på Lean, Six Sigma, BPM, BSC og Smidige metoder).
  7. Hvordan teoriene i Green Belt og Black Belt-kurset kan benyttes for operations assessment.
  8. Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en strategi miljø og bærekraft.
  9. Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en strategi for digitalisering.
  10. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert dokumentasjon av ytelsen til produkter og prosesser.
  11. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert årsaksanalyse.
  12. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert prioritering av forbedringsarbeidet.

 

Modul 1: Strategi implementering

Denne modulen introduserer viktige metoder og verktøy for strategisk analyse og utvikling av organisasjonen.

Temaer som inngår:

  • Hva et Business System er og hvorfor det er viktig.
  • Hva Balanced Scorecard (BSC) er og hvordan det kan benyttes for utvikling, kommunikasjon og implementering av strategi.
  • Hva Business Process Management (BPM) er og hvordan det kan benyttes for å få kontroll med og videreutvikle virksomhetens verdiskapende prosesser.
  • Hva Value Stream Management (VSM) er og hvordan det kan benyttes for å forbedre ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester.
  • Hvordan Hoshin Kanri fra Lean og teoriene fra Green Belt-kurset kan benyttes for å designe prosessen for strategi implementering.
  • Hvordan kjerneverdier og Lean-ledelsesprinsipper etablerer en ramme for adferd og beslutninger.
  • Hvordan etablere og videreutvikle et program for intern forretningsutvikling (strategisk forbedringsprogram).
  • Hvordan operations assessment basert på teoriene i Green Belt og Black Belt kan benyttes til å utvikle virksomhetens helhetlige forbedringssystem.
  • Hvordan øke organisatorisk fleksibilitet gjennom smidig (agile) planlegging og gjennomføring på alle nivåer.

 

Modul 2: Dataanalyse og visualisering

Denne modulen introduserer viktige verktøy for standardisert visualisering og analyse av forretningsdata uten å bruke formler. Analyseprogrammet Minitab benyttes i øvingene.

Temaer som inngår:

  • Ulike basisverktøy for visualisering av data
  • Viktigheten av å forstå variasjon
  • Fordelinger og hva de forteller oss
  • Sampling / punktprøving av data
  • Estimering av parametere
  • Usikkerhet ved estimering
  • Målesystemanalyse – måler vi det vi har til hensikt å måle?
  • Hypotesetesting – vi måler en forskjell, men er den signifikant?
  • Dugelighetsstudier – hva er ytelsen i forhold til spesifikasjoner?
  • Lineær regresjonsanalyse – kan vi forklare variasjonen som er observert?
  • Eksperimentell forsøksdesign og hvorfor det er viktig

 

Vektøy og metoder som inngår i kurset

  • Brainwriting
  • Hoshin kanri
  • Balansert målstyring
  • Business Process Management
  • Catchball-prinsippet
  • X-matrisen
  • Enterprise process model (EPM)
  • Kapitalmodell, human og strukturkapital
  • Radar chart
  • Histogram
  • Normalfordelingen og andre fordelinger
  • Paretodiagram
  • Boxplot
  • Dotplot
  • Control chart (I, MR, Xbar, R, P, U)
  • Enkel og multippel lineær regresjonsanalyse
  • Introduksjon til forsøksdesign (DoE)
  • Capability analysis normal (dugelighetsanalyse)
  • Hypotesetesting med to utvalg
  • Korrelasjon
  • Scatterdiagram
  • Konfidensintervallet
  • Målesystemanalyse vha. MSA, Bias & Linearity Studies

Noen av metodene og verktøyene beskrives på introduksjonsnivå, andre beskrives grundig.

 

Kursholdere:

Sven Danielsen, Henning Bakken i Aksena og Sissel Lundeby fra Lean Tech er kursholdere.

Sven leder Aksena og er ansvarlig for videreutviklingen av kjernekompetansen. Utad er rollen strategisk rådgiver og kursinstruktør. Hans kjernekompetanse er knyttet til det business system som virksomheter trenger for å oppnå fremragende resultater. Sven har holdt mer enn 100 kurs og skrevet 3 bøker innen Lean Six Sigma.

Henning er partner i Aksena og jobber som strategisk rådgiver, kursinstruktør og med utvikling av digitale løsninger. Han har tidligere jobbet hands on som leder med implementering Lean, Six Sigma og BPM i større organisasjoner.

Sissel er kursholder og rådgiver i Lean Tech. Hun har jobbet med forbedringsarbeid og Lean Six Sigma prosjekter siden 2002. Hun ble Black Belt sertifisert i 2004 hos Cytec og i 2017 ble hun IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder.

  

Tilbakemeldinger:

"Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde"

Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen

"Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit"

Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen

"10/10 flink til å nå alle"

Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen

"Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)"

Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen

"Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig"

Kursdeltager fra EWOS

"Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget"

Kursdeltager fra EWOS

"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater"

Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea

 

Diplom og sertifisering:

Diplom: For å få diplom for vellykket gjennomføring må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager.

Sertifisering: For å bli sertifisert Black Belt kreves det deltakelse i tråd med kravene til diplomet (over), godkjent gjennomført Green Belt-kurs samt godkjent gjennomføring av et Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt.

Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

Etter avtale kan det også godkjennes andre prosjekter enn Six Sigma prosjekter.

   

Praktisk informasjon:

Kurset kan arrangeres på forespørsel fra bedrifter. 

Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen. Ca. 2 uker før kursoppstart mottar deltagerne agenda, anbefalte forberedelser og annen praktisk informasjon. 

I kurset trenes metoder og verktøy gjennom øvinger i grupper. Resultatene av gruppearbeidene presenteres og diskuteres.

For best mulig engasjement og læring brukes det hver dag tid på repetisjon og diskusjon av gjennomgått teori.

For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi at du gjennomfører et Six Sigma-forbedringsprosjekt. Flere av kursets øvinger kan da gjennomføres på egen problemstilling. Du har også muligheten til å få verdifulle synspunkter på ditt prosjekt fra kursholder og øvrige kursdeltakere.

Du vil få en elektronisk versjon av kursmaterialet.

Du trenger Minitab til å gjennomføre analysene i kurset. Du kan laste ned en gratis prøveversjon av Minitab som gjelder i 30 dager. Minitab opplæringen gjennomføres i den siste samlingen. 

 Directions


Fysiske kurs arrangeres normalt i Drammen eller Oslo, se aktuelt kurs for stedsbeskrivelse. 

Bedriftskurs kan settes opp på forespørsel og lokasjon bestemmes i samråd med kunden. Prerequisites


Det anbefales at du har gjennomgått Green belt kurs først, men det er ikke et krav. Duration


8 dagerCredits


IngenSubmission


For å oppnå sertifisering kreves godkjenning av et Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt.

Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

Etter avtale kan det også godkjennes andre prosjekter enn Six Sigma prosjekter.

Du må også ha fullført Green Belt kurset for å oppnå sertifisering.Target audience


For ledere og fagpersoner som er sentrale med å forbedre organisasjonens ytelse.

Sjekk om du er registrert fra før

Før vi går videre ønsker vi å ta en rask sjekk for å se om du allerede er registrert i systemet. Hvis du ikke finnes fra før vil alt du taster inn føres videre til skjemaet.
{{ ctrl.registration_message }}
Det kan se ut til at du allerede har en konto. Har du glemt passordet trykk her for å sette et nytt passord.

Booking
Lean Six Sigma Black Belt kurs
Start here
The form uses SSL encryption
Takes a minute to complete
Quick response

Promotion!
Fields marked with * are mandatory
Customer type*
Preferred currency *
Date and location *
Participants
How many? (Gift card)
Enter promo code (Gift card)
The promo code is correct and discount applied.
No promotion found. Sure you got the promo code right?
Promo code is correct but the promotion does not give better price than current campaign.
{{ctrl.campaign_message_text}}
Participant {{$index+1}}
{{item.tooltip}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ error }}
Format: {{ctrl.form.field[section.title][outerIndex][item.id]['format']['format'] }}
{{key}} = {{value}} .
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.tooltip}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ctrl.line_item_errors[section.title+'-'+outerIndex+'-'+item.id]}}
{{item.tooltip}}
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.title}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
Choose skills you already have from the list below
{{ctrl.total_discount | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.total_voucher_discounts | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ reserved.title }}
{{ctrl.total_amount_after_discounts_and_vouchers | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
VAT {{ctrl.total_vat | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
Payment Information
{{ invoice_field.title }}*
Number: 1+2 *
Please correct the following and try again
{{ ctrl.errors_msg }}
Submitting ...
Wait until the file upload is complete


Powered by