Courses with credits: Lean Six Sigma Green Belt nettkurs


Online32 HoursPart timeCourses with creditsEnglishLean Six Sigma Green Belt kurs med sertifisering (nettkurs). Kurset erstattes av et nytt nettkurs på 16 timer 1.juli 2021.

Dette Lean Six Sigma Green Belt nettkurset og sertifiseringen lærer deg å lede vellykkede forbedringsprosjekt og utvikler dine ferdigheter innen problemløsning. 

Kurset er tilsammen 32 timer med undervisning og oppgaver på nett, og avsluttes med Green Belt sertifisering.

greenbelt_leansixsigma.jpg

Lean Tech er partner med GoLeanSixSigma. Nettkursene deres har oppnådd høyeste score av kursdeltagerne.

Deltagere beskriver kursene som morsomme, tilgjengelige, rimelige, praktiske, enkle å forstå og effektive. 

>150.000 deltagere fra 220 land har deltatt hittil. Undervisningen er på engelsk.

 

Dette kurset er for deg som vil:

 • Velge riktig prosjekt
 • Definere og forstå problemet som skal løses
 • Forstå nåsituasjon gjennom måling og kartlegging
 • Analysere prosessen og bestemme rotårsaker
 • Forbedre prosessen ved å implementere og verifisere de(n) beste løsningen(e).
 • Oppnå varige resultat gjennom god kontroll på ny prosess
 • Ønsker et rent nettkurs (dette kurset tilbys også i kombinasjon med klasseromundervisning eller ren klasseromundervisning av Lean Tech)

 

Introduksjon

 • Hva Lean Six Sigma er
 • Kvalitetskostnader (Cost of poor quality - COPQ)
 • Redusere variasjon
 • 8 former for sløsing
 • Ulike Lean Six Sigma roller (Hvitt, Gult, Grønt & Sort belte, Master & Champion)
 • Innføring i PDCA & DMAIC problemløsningsmetoder
 • Velge prosjekt (retningslinjer, utfordringer, kontroll spørsmål, veiledning)

Definere problem

 • Prosjekt charter & Tankekart (strukturere veien til mål)
 • Voice of the customer - VOC (interne & eksterne kunder, forstå kundebehov og oversette til spesifikasjoner)
 • Prosesskartlegging (du lærer hvilken prosesskartlegging som egner seg best til ulike formål)
  • Process Walk
  • Overordnet prosesskart
  • SIPOC (Supplier - Process input - Process - Output - Customer)
  • Verdistrømsanalyse VSA
  • Swimlane map
  • Spagetti diagram
 • Kommunikasjon (plan, A3, interessentanalyse, møteeffektivitet)
 • Utfordringer

Måle nåsituasjon

 • Velge relevante målinger 
 • Type data (diskret og kontinuerlig)
 • Definere målinger (Operational definion)
 • Gruppering av data (Stratification Factors)
 • Datainnsamling (Sjekkliste, frekvens, utvalg, bias)
 • Målesystemanalyse - MSA (reproduserbarhet, repeterbarhet, presisjon, nøyaktighet)
 • Forstå nåsituasjonen - baseline (Beregne prosessytelse) 
 • Utfordringer

Analysere for å bestemme rotårsaker

 • Prosess analyser (bestemme kundeverdi og identifisere forbedringsområder: omarbeid, redundans, flaskehals, inspeksjon, beslutning, overlevering, gjennomgang, rapportering, forsinkelse, transport, feil, forberedelser) 
 • Grafiske analyser
  • Histogram og enkel statistikk
  • Kake- og stolpediagram
  • Pareto
  • Run chart
  • Box plot
  • Scatter plot
 • Finne mulige rotårsaker (Brainstorming, gruppering, 5 hvorfor & Fiskebein diagram)
 • Utarbeide hypoteser
 • Hypotesetesting (observasjon, data innhenting, grafisk analyser & korrelasjon - avgjøre om snitt og variasjon er signifikant forskjellig for datasett er ikke en del av scope
 • Utfordringer

Implementere løsninger 

 • Få frem løsninger:
  • Bestemme team
  • Brainstorme løsninger (Analogy, Anti-Solution, Brain-writing, Channeling) 
  • Lean forbedringsprinsipper
  • Optimalisere flyt (en stykk flyt versus batching)
  • Redusere omleggingstid (SMED)
  • Arbeidscelle og lean lay-out
  • Balansere arbeidsbelastning
  • Fleksibel arbeidsstokk og parallell prosessering
  • Kanban & Just-in-time
  • Standardisering
  • 5S
  • Fremtidig prosesskart
 • Filtrere løsninger (Prioriteringsmatriser)
 • Vurdere risiko (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA, feilhindring / Poka-yoke, visuell ledelse)
 • Velge løsninger (Quick win, Kaizen (Rapid Improvement Event), pilot test, stegvis implementering, fullskala utrulling)
 • Utfordringer

Control - skape varige resultat

 • Overvåkingsplan (velge målinger til Control charts - SPC)
 • Responsplan (reagere ut fra type variasjon - normal vs spesiell, inkludere oppfølging i A3)
 • Tallfeste effekter
 • Dokumentering (Project Storyboard, prosedyrer, prosesskart, visuell ledelse, overføring til prosesseier)
 • Kontinuerlig forbedring (overføre kompetanse til andre områder, erfarte læringspunkter, ytterlig forbedringspotensiale)
 • Utfordringer 

 

Leverandør av nettundervisningen

Lean Tech er partner med GoLeanSixSigma som leverer nettundervisningen.

Kursene deres er utviklet av svært vellykkede Lean Six Sigma konsulenter, trenere og coacher med bred internasjonal erfaring. GoLeanSixSigma har hjulpet Amazon, Charles Schwab, BP, Starwood Hotels & Resorts - og andre ledende organisasjoner med å spare hundrevis av millioner av dollar med Lean Six Sigma.

GoLeanSixSigmas læringsmetoder fokuserer på praktisk anvendelse, ikke bare "å vite om konseptene og verktøyene" - slik at kursdeltagerne kan begynne å bruke Lean Six Sigma med en gang.

Kursene er brukervennlige og morsomme, noe som gjør læringen mer effektiv. 

  

Sertifisering

For å oppnå Green Belt sertifisering må du bestå eksamen som består av 130 spørsmål. Innholdet er delt i 6 deler (Introduksjon, Define, Measure, Analyze, Improve & Control), og du må svare riktig på 80 % av spørsmålene innenfor hver del.

Du har 4 timer på deg til å gjennomføre eksamen, og har ubegrenset antall forsøk.

Både kurs og eksamen er på engelsk.  

 

Praktisk informasjon

Lean Six Sigma Green Belt nettkurs er på engelsk og inneholder 32 t undervisning innenfor 6 områder: introduksjon, Define, Measure, Analyze, Improve & Control. Du har tilgang til kurset i 1 år.

Er dere flere enn 5 stk som vil melde dere på dette kurset og ta sertifisering kan dere få rabatterte priser gjennom Lean Tech. Send en mail til sissel@leantech.no for å få et tilbud.

Du melder deg på via påmeldingsskjema. 

Kurset gir 32 studiepoeng (PDUs) hos Project Management Institutes (PMI), sertifiering for prosjektledere, og 3,2 studiepoeng (CEUs) etter den internasjonale sertifiseringsstandarden IACET.Directions


NettkursPrerequisites


IngenDuration


32 timerCredits


32 PDUs - studiepoeng hos Project Management Institutes (PMI) sertifiering for prosjektledere

3,2 CEU - studiepoeng etter den internasjonale sertifiseringsstandarden IACETSubmission


IngenTarget audience


For deg som vil lede vellykkede forbedringsprosjekt med Lean Six Sigma og utvikle dine ferdigheter innen problemløsning.

Sjekk om du er registrert fra før

Før vi går videre ønsker vi å ta en rask sjekk for å se om du allerede er registrert i systemet. Hvis du ikke finnes fra før vil alt du taster inn føres videre til skjemaet.
{{ ctrl.registration_message }}
Det kan se ut til at du allerede har en konto. Har du glemt passordet trykk her for å sette et nytt passord.

Booking
Lean Six Sigma Green Belt nettkurs
Start here
100% secure form
Takes a minute to complete
Quick response

Promotion!
Fields marked with * are mandatory
Preferred currency *
Date and location *
Delegates
How many? (Gift card)
Enter promo code (Gift card)
The promo code is correct and discount awarded.
No promotion found. Sure you got the promo code right?
Promo code is correct but the promotion does not give better price than current campaign.
{{ctrl.campaign_message_text}}
Delegate {{$index+1}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ error }}
Format: {{ctrl.form.field[section.title][outerIndex][item.id]['format']['format'] }}
{{key}} = {{value}} .
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.title}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{ctrl.total_discount | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.total_voucher_discounts | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ reserved.title }}
{{ctrl.total_amount_after_discounts_and_vouchers | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
VAT {{ctrl.total_vat | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
Payment Information
{{ invoice_field.title }}*
Number: 1+2 *
Please correct the following and try again
{{ctrl.errors_msg}}
Submitting ...
Wait until the file upload is complete


Powered by